18.08.2014

Nacionālās rakstniecības atbalsta fonds: konkursa uzvarētāji ir Jānis Rokpelnis un Arvis Viguls.


Sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību Nacionālās rakstniecības atbalsta fonds (turpmāk NRAF) šā gada martā izsludināja savu pirmo rakstniecības konkursu prozā un dzejā grāmatu manuskriptu pabeigšanai. Konkurss paredzēts profesionāliem rakstniekiem, kuri ir vismaz divu izdotu grāmatu autori.

Konkursam tika iesniegti seši prozas darbu un deviņi dzejas krājumu manuskripti, kuri atbilda konkursa nolikuma kritērijiem.

Iesniegtos manuskriptus vērtēja konkursa žūrija - NRAF valde - Knuts Skujenieks, Edvīns Raups un Liāna Langa.

Pēc diskusijām balsojot, žūrija nolēma atbalstīt Jāņa Rokpeļņa romāna "Muzejs" un Arvja Vigula dzejas krājuma "Grāmata" tālāku tapšanu. Katrs autors saņems NRAF stipendiju piecu tūkstošu eiro apjomā (nodokļi iekļauti). Publiska Jāņa Rokpeļņa un Arvja Vigula apsveikšana notiks Dzejas dienu pasākumā "Mūsu mātes un tēvi. Mēs. Latvija" Mazajā Ģildē 15. septembrī.

"Esam pateicīgi autoriem par uzticēšanos, iesniedzot konkursam sava darba manuskriptus. Konkurence bija sīva, jo vairums manuskriptu bija profesionāli, spilgti un interesanti," stāsta Liāna Langa. "Ļoti ceru, ka NRAF konkurss notiks arī nākamgad, un autori varēs tajā piedalīties atkal. Domāju, ka stipendija diviem konkursā uzvarējušiem autoriem Jānim Rokpelnim un Arvim Vigulam sekmēs darbu pabeigšanu augsti kvalitatīvā līmenī un ieguvēja būs visa Latvijas sabiedrība. Ceru, ka sponsori sekmēs Nacionālās rakstniecības atbalsta fonda darbību arī turpmāk."

NRAF patrons ir Valsts prezidents Andris Bērziņš.

Stipendiju fondu veido privāti un uzņēmumu ziedojumi. NRAF pateicas nacionālās rakstniecības atbalstītājiem: Andrim Bērziņam, Ainaram Ščipčinskim, Atim Sausnītim, Gundaram Strautmanim, Gundegai Blumbergai, AS „Latvijas Finieris”, AS „Latvijas Gāze”, AS „Dzintars”.

NRAF ziedojumu bankas konts un rekvizīti:

Vienotais reģ. nr. 40008197853
Swedbank AS
Kods HABALV22
Konts LV83HABA0551034004686


12.08.2014

Pagarināts iesniegšanas termiņš metu konkursam


Sagaidot Liepājas pilsētas 390. jubileju, ir izstrādāts Nolikums un izsludināts Latvijas Rakstnieku savienības atklāts metu konkurss „Par piemiņas vietas izveidi Olafam Gūtmanim un Egonam Līvam”. Līdzšinējais metu iesniegšanas termiņš (2014. gada 15. augusts) konkursam, pēc potenciālo konkursa dalībnieku lūguma, ir mainīts. Konkursa darbus iespējams iesniegt līdz 22. augustam, plkst. 16:00.

Konkursa pilns Nolikums mājaslapā www.vaards.com.

Konkursa mērķis: mūsdienīgā telpisko,ainavisko un tēlniecisko simbolu valodā atspoguļot Egona Līva un Olafa Gūtmaņa personībām kopīgo spēku un vitalitāti, godināt sarežģīto Latvijas 20. gadsimta pieredzi un pozitīvi iedvesmot katru.

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Jurkāns


25.06.2014

Iznācis zurnāla "vārds" 7. numurs


Piejūras pilsētu literārais izdevums VĀRDS iznāk kopš 2011. gada un savās lappusēs vēsta par literārajām norisēm Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē, kā arī valstīs pie Baltijas jūras.

Šajā reizē žurnālā "Vārds" lasāma Andra Akmentiņa intervija ar jauno dzejnieku Ivaru Šteinbergu, kā arī Guntas Šnipkes un Šteinberga dzeja. Izdevums piedāvā izlasīt Gunta Bereļa romāna "Aklo gaisma" fragmentu, Andras Manfeldes jaunāko stāstu "Snaipere", Sandras Vensko ieskatu Jura Kunnosa literārajā dzīvē jeb „Autentisks folkloras pieraksts”, kā arī atdzejojumus – hellēnisma laika bukolisko dzeju pārstāv Teokrīts ar mītisko "Kiklopu" Daigas Lapānes atdzejojumā, bet Heli Lāksonenas mūsdienīgās un atraktīvās dzejas atdzejojis Guntars Godiņš. Līdzās dzejai, prozai un atdzejai topošās literatūrkritiķes Anastasija Orehova, Jūlija Dibovska un Kristiāna Kārkliņa recenzē grāmatas – Tīta Aleksejeva "Svētceļojums", Franka Gordona "Mijkrēslis mikrorajonā", kā arī latviešu autoru dzeju krājumu "Viens dzejolis. 2013", kur starp septiņdesmit astoņiem Latvijas autoriem publicēti arī vairāku liepājnieču dzeju teksti.

Ieva Kolmane žurnāla ievadā raksta: "Valoda zināmā mērā anektē telpu līdz ar cilvēkiem, kas tur mīt. Vienpus mazai upītei lauka puķīti sauc vienādi, otrā pusē – jau citā vārdā. Un te sabliežas sābri ciematnieki, gan kaimiņu novadi, gan šoreiz pie mums – kurši un suiti. Stāvus izslejas Sergejs Zavjalovs, krievs ar mordovu un ebreju asinīm. Ungārijā dzimušais baltkrievs Višņevs. Un vēl Leona Brieža "zemes ļaudis", kuri runā mapuču vai mapudunganas valodā, kas pieder pie Dienvidamerikas indiāņu valodu saimes."

Kā vienmēr, žurnālā atvēlēta vieta literatūrpētnieku veikumam, šoreiz Piemares puses latviešu un lietuviešu valodas sasaucas un mijas ar jau minētajiem atdzejojumiem no citām valodām un dialektiem. Žurnālā atrodams izpētes materiāls par kurseniekiem un Kuršu kāpu folkloru Daļas Kiseļūnaites redzējumā, Lindas Kusiņas pētījums par Mariju Valdemāri-Naumani-Medinsku un Minnu Freimani – pirmajām rakstniecēm Kurzemē. Par valodnieci Benitu Laumani vēsta Ineta Stadgale, Ieva Ozola recenzē lietuviešu kolēģes Kiseļūnaites apkopotos Piemares stāstus. Žurnālā vēsturnieka Agra Dzeņa vēstījums par kuršu ēdienu un dzērienu darināšanu tālā pagātnē, Vilmas Kalmes un Kaspara Bikšes apraksts par Suitiju.”Vārds” nr. 7 vēsta par piemiņas vietas izveides metu konkursu rakstniekiem Egonam Līvam un Olafam Gūtmanim Liepājas pilsētā, 136. lpp. biezo izdevumu papildina krāsains fotobloks, žurnāla vāka noformējuma autors Sergejs Moreino, fotogrāfs Imants Blūms.

Līdz šim iznākuši septiņi žurnāla numuri, kuros atspoguļotas jaunākās tendences latviešu un cittautu literatūrā, skarts literāri vēsturiskais aspekts, publicētas intervijas, recenzijas, kā arī ar literatūru saistīti notikumi. Literāro izdevumu „Vārds”dāvinājumā saņēmuši Latvijas augstskolu semināru un konferenču dalībnieki Liepājā, Ventspilī, Rīgā, Rēzeknē.

Literārais izdevums, ir Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas izveidots projekts. Kopdarbībā ar Liepājas Universitātes studentiem un mācību spēkiem, latviešu valodas skolotājiem, kā arī dažādu radošo profesiju pārstāvjiem, Ventspils Starptautisko Rakstnieku un tulkotāju māju, kolēģiem Rīgā, Kuldīgā un Ventspilī, trīs gadu garumā izveidots inovatīvs kultūras produkts, kas ietver sevī virkni citu projektu. Žurnāls akcentē ne vien latviešu literārās valodas lietošanas nozīmi, izdevums sniedz ziņas par valodniecisko un neikdienišķo, dialektu kultūras atdzimšanu un valodas īpatnību saglabāšanu, rāda savdabīgo Liepājai, Kurzemei, Latvijai, akcentē piekrastes unikalitāti tekstos un folklorā, "Vārds" publicē jaunu un talantīgu autoru darbus, pievērš uzmanību kultūras mantojumam literatūrā, veido savu nišu grāmatniecības vēsturē, ir izziņu avots pedagogiem, vēsturniekiem un visiem literatūras cienītājiem.

Izdevums veidots ar Kultūras ministrijas, Valsts Kultūrkapitālfonda, Liepājas un Ventspils pašvaldību līdzfinansējumu, to iespējams iegādāties Latvijas Rakstnieku savienībā, drīzumā būs pieejams Liepājā, Zivju ielā 5, “Kurzemes Vārds”abonēšanas centrā un citviet, izdevums pieejams publiskajās bibliotēkās, iepriekšējo numuru pilno versiju iespējams lasīt žurnāla mājaslapas adresē www.vaards.com.

Projekta VĀRDS vadītāja, LRS Liepājas biroja vadītāja Sandra Vensko


10.06.2014
Literārās konsultācijas


Ar LR Kultūras ministrijas atbalstu „Literārā Akadēmija” piedāvā bezmaksas literārās konsultācijas pie rakstnieka Aivara Eipura. Konsultācijas notiek Latvijas Rakstnieku savienības telpās Rīgā, Lāčplēša ielā 48/50-12, darbdienās. Nepieciešams ar vai bez iepriekšējas sazināšanās ar konsultantu vismaz nedēļu pirms domājamās konsultācijas iesūtīt savus daiļdarbus konsultantam e-pastā: eipursdoc@inbox.lv vai arī divas nedēļas iepriekš iesūtīt pa pastu Latvijas Rakstnieku savienībai Lāčplēša ielā 48/50-12, LV-1011, norādot savu tālruņa numuru. Par konkrēto konsultācijas dienu un laiku ar konsultantu jāvienojas iepriekš e-sarakstē vai zvanot uz mob. tālr. 29276358. Darbu vērtējumu vai padomus nesniegs rakstveidā, tikai klātienes konsultācijā. Konsultants nepretendē uz rokrakstā atnestu darbu lasīšanu, tiem jābūt elektroniskā formātā vai vismaz mašīnrakstā.


23.05.2014

Konkurss par piemiņas vietas izveidi Egonam Līvam un Olafam Gūtmanim


Sagaidot Liepājas pilsētas 390. jubileju, ir izstrādāts Nolikums un tiek izsludināts Latvijas Rakstnieku savienības atklāts metu konkurss par piemiņas vietas izveidi Egonam Līvam un Olafam Gūtmanim.

Egona Līva un Olafa Gūtmaņa vārdi saistās ar jūras tematiku literārajos darbos un radošu sadarbību ar jūras profesiju pārstāvjiem. Bez tam, abi rakstnieki strādājuši kādreizējā zvejnieku kolhozā „Boļševiks” (tagadējais ZS „ Kursa”), kas atrodas netālu izvēlētajai piemiņas vietai, pašvaldībai piederošā teritorijā Vecliepājā, Zvejnieku alejas un Roņu ielas krustojumā.

Piemiņas vietas izveides metu konkursā aicināti piedalīties tēlnieki un arhitekti, startējot komandā (vismaz viens tēlnieks un viens arhitekts), ievērojot Nolikumā noteiktās prasības un konkursa norises termiņu. Konkursa norises ilgums ir trīs mēneši no izsludināšanas datuma (2014. gada 15. maijs – 2014. gada 15. augusts). Konkursa rezultātu publiskošana paredzēta 2014. gada septembra mēnesī Dzejas dienu laikā, Liepājā.

Konkursa mērķis: mūsdienīgā telpisko,ainavisko un tēlniecisko simbolu valodā atspoguļot Egona Līva un Olafa Gūtmaņa personībām kopīgo spēku un vitalitāti, godināt sarežģīto Latvijas 20. gadsimta pieredzi un pozitīvi iedvesmot katru.

Piemiņas vietā risināmais – skultpūra vai skulptūru grupa, atkarībā no ieceres – asociatīvi piesātināts, augstvērtīgos un ilglaicīgos materiālos veidots objekts.

Konkursa žūrijā aicināti Latvijas Rakstnieku savienības pārstāvji – J.Jurkāns, Ē.Hānbergs, S.Vensko, Latvijas Mākslinieku savienības pārstāvji – S.Kalniete, A.Kļaviņš, G.Stepanovs, Liepājas pilsētas Būvvaldesspeciālisti A.Ansule, I.Kalns, M.Kaņevska, Latvijas Jūras akadēmijas rektors J.Bērziņš, mākslas fotogrāfs U.Briedis. Par konkursu atbildīgā sekretāre – arhitekte un dzejniece Gunta Šnipke.

Ar Nolikumu var iepazīties mājaslapā www.vaards.com, kā arī Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas birojā Rožu 5/6-84.


25.03.2014

Sākusi darboties mājaslapa www.vaards.com


Lapa informē par notikumiem literārajā dzīvē, kā arī aicina ikvienu radoši iesaistīties ar literatūru saistītās aktivitātēs - rakstīt, informēt, diskutēt.

Mājaslapa www.vaards.com veidotāji cer uz apmeklētāju atsaucību, jaunu ideju ģenerēšanu ne tikai Liepājā un Kurzemē, bet visā Latvijā.

Mājaslapa popularizē un atspoguļo Piejūras pilsētu literārā izdevuma VĀRDS darbību Latvijā.

Lapas veidotāji ir literāti Ilze Eva Jankovska, Sandra Vensko, Jānis Valks, Kristaps Vecgrāvis.Vecākas ziņas