20.10.2014

Oktobrī sāksies rudens „Dramaturģijas pamatu īsais kurss”

24. oktobrī notiks pirmā rudens „Dramaturģijas pamatu īsā kursa” nodarbība. Kurss paredzēts ikvienam, neatkarīgi no jebkādām iepriekšējām zināšanām un pieredzes. Aicināti ne tikai potenciālie topošie lugu un scenāriju autori, bet arī tie, kas vēlas paraudzīties uz teātra un kino norisēm kvalificētāk. Gaidīti tiek arī tie, kuri piekrīt apgalvojumam, ka dramaturģija ir košs dzīves nospiedums, kas uzrāda mūsu pašu dzīvju likumsakarības.

Līdzās teorētisko zināšanu apguvei klausītāji analizēs jau esošus dramaturģijas tekstus, izrādes un filmas. Potenciālie autori apjautīs, kā sperami pirmie soļi savas lugas vai scenārija rakstīšanā. Kursā iekļautas arī praktiskās radošās rakstīšanas nodarbības.

„Šī kursa klausītāji allaž ir neticami raiba kompānija, kas nebeidz pārsteigt un iepriecināt. Cenšoties racionāli apjaust iracionālo, ikviena cilvēka dzīves pieredze ir pamatīga vērtība, ko vienmēr liekam lietā. Tieši tas dara aizraujošas šīs nodarbības arī pasniedzējiem,”- stāsta kursa izveidotājs Lauris Gundars.

Kursu klausītāji tiksies reizi nedēļā piektdienās Latvijas Kultūras akadēmijas Teātra mājā „Zirgu pasts”. Pirmā nodarbība 24. oktobrī plkst. 18.00. Kursa pasniedzēji – Lauris Gundars un Rasa Bugavičute.

Vairāk – www.darbnicas.lv . Jautājumi un pieteikšanās e-pastā: 11@darbnicas.lv

„Darbnīcas” atbalsta LR Kultūras ministrija, VKKF un Latvijas Kultūras akadēmija.


15.10.2014

Aicina pieteikt autordarbus Latvijas Literatūras gada balvai

Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja, Latvijas Rakstnieku savienība un Latvijas Literatūras centrs aicina pieteikt 2014. gadā izdotus autordarbus Latvijas Literatūras gada balvai. Darbi tiks izvērtēti un godalgoti šādās kategorijās: labākais dzejas darbs, labākais prozas darbs, labākais Latvijas autora oriģinālliteratūras darbs bērniem, labākais ārvalstu literatūras tulkojums latviešu valodā, spilgtākā debija literatūrā. Tiek gaidīti arī pieteikumi kategorijā „Mūža ieguldījums Latvijas rakstniecībā”.

Balvas ekspertu komisijā strādās deviņi nozares profesionāļi – literatūrkritiķis un rakstnieks Guntis Berelis, dzejnieks Aivars Eipurs, tulkotājs un dzejnieks Guntars Godiņš, portāla satori.lv redaktors un publicists Ilmārs Šlāpins, dzejniece, literatūrzinātniece un literatūras skolotāja Iveta Ratinīka, rakstniece Dace Rukšāne-Ščipčinska, grāmatu dizainere Rūta Briede, dzejnieks Artis Ostups, literatūrzinātniece un literatūras skolotāja Lita Silova. Eksperti izvērtēs 2014.gada devumu Latvijas rakstniecībā, katrā no kategorijām nominējot literāri augstvērtīgākos 2014.gadā publicētos darbus, kas tiks sumināti Latvijas Literatūras gada balvas pasniegšanas ceremonijā 2015.gada 23.aprīlī – Starptautiskajā Pasaules grāmatu dienā.

Pieteikumi ir jāiesniedz Latvijas Literatūras centrā, Rīgā, Pērses ielā 14-8, darba dienās no plkst.10 līdz 16 līdz 2015. gada 2. februārim, iepriekš piesakoties pa tālruni 67 311021 vai e-pastu: juta@literature.lv. Pieteikumi iesniedzami brīvā rakstiskā formā, pievienojot divus darba izdevuma eksemplārus.

Pieteikumi iesniedzami brīvā rakstiskā formā, pievienojot 2 darba izdevuma eksemplārus.

Latvijas literatūras gada balvas nolikums pieejams mājas lapās

www.laligaba.lv,

www.literature.lv, www.rakstnieciba.lv un www.ventspilshouse.lv

Latvijas Literatūras gada balva ir nozīmīgākais gada notikums literatūras nozarē Latvijā. 2001. gadā tika aizsākta tradīcija ik gadu izvērtēt literāro veikumu un piešķirt balvas literatūrā, kas uzskatāmas par profesionālāko novērtējumu un atzinību izcilākajiem darbiem, kuri gada laikā nākuši klajā Latvijas rakstniecībā. Kopš 2010. gada par balvu rūpējas Latvijas Rakstnieku savienība, Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja, Latvijas Literatūras centrs.

Papildu informācija:
Andra Konste
SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” vadītāja
29207353
andra.konste@ventspilshouse.lvLatvijas literatūras gada balvas nolikums

I Literatūras gada balvas piešķiršanas principi

1.Literatūras gada balva ir Latvijas literārā radošā darba ikgadējā novērtējuma konkurss, ko kopīgi organizē biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība”, biedrība „Latvijas Literatūras centrs” un SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”;

2.Literatūras gada balvas piešķir par izcilāko 2014. gada ietvaros publicēto literāro darbu Latvijas rakstniecībā šādās kategorijās:

  2.1. Labākais dzejas darbs;
  2.2. Labākais prozas darbs;
  2.3. Labākais Latvijas autora oriģinālliteratūras darbs bērniem;
  2.4. Labākais ārvalstu literatūras tulkojums latviešu valodā;
  2.5. Spilgtākā debija literatūrā;

3. Literatūras gada balva tiek piešķirta arī par mūža ieguldījumu Latvijas literatūrā – literātam, kurš ilggadīgi, mākslinieciski augstvērtīgā līmenī radījis darbus dzejā, prozā, dramaturģijā, kritikā vai tulkošanā, veicinājis Latvijas rakstniecības starptautisko pazīstamību ārvalstīs.

4. Literatūras gada balvas ietvaros var nepiešķirt balvu kādā no kategorijām vai balvu fonda ietvaros piešķirt vairākas līdzvērtīgas balvas katrā no kategorijām, kā arī speciālbalvas.

5. Literatūras gada balvas kandidātus var izvirzīt biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība” (LRS), biedrība „Latvijas Literatūras centrs” (LLC), SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” (SRTM), VKKF Literatūras nozares ekspertu komisija, izdevniecības, preses izdevumu redakcijas, augstskolas, citas juridiskas un fiziskas personas un arī Literatūras gada balvas ekspertu komisija.

6. Pieteikumus konkursam iesniedz Latvijas Literatūras centrā, Rīgā, Pērses ielā 14-8 darba dienās no plkst.10-16, iepriekš piesakoties pa tel. 67 311021 vai e-pastu centre@literature.lv. Pieteikumi iesniedzami rakstiskā formā, pievienojot 2 darba izdevuma eksemplārus.

7.Literatūras gada balvas pretendentus izvērtē ekspertu komisija, kuru izveido biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība”, biedrība „Latvijas Literatūras centrs”, SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”, katrai organizācijai deleģējot 3 ekspertu komisijas pārstāvjus.

II Ekspertu komisijas darba kārtība

8.Ekspertu komisijas sastāvu ikgadēji ar trīspusēju rakstisku vienošanos apstiprina Latvijas Rakstnieku savienības, Latvijas Literatūras centra un Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas valdes priekšsēdētāji.

9.No ekspertu komisijas sastāva izvirza komisijas priekšsēdētāju, kas tiek apstiprināts pirmajā ekspertu komisijas sēdē.

10.Informāciju par kandidātu pieteikšanu Literatūras gada balvai publisko presē, Kultūras ministrijas, LRS, LLC, SRTM un balvas mājas lapā 2014.gada oktobrī ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 2.februārim.

11. Ekspertu komisija darbs norisinās laikā no 2014.gada oktobra līdz 2015. gada aprīlim, izskatot un izvērtējot visus pieteiktos un izvirzītos kandidātus un to darbus.

12. 2015.gada martā ekspertu komisija katrā no kategorijām nominē labākos darbus un lemj par literāta izvirzīšanu balvai par mūža ieguldījumu.

13. 2015.gada martā/aprīlī nominantu saraksts tiek publicēts LR Kultūras ministrijas, SRTM, LLC, LRS mājaslapās un plašsaziņas līdzekļos.

14.Ekspertu komisijas balsojums par uzvarētāju katrā kategorijā notiek 2015.gada aprīlī un tiek paziņots apbalvošanas pasākumā.

15.Ja par Literatūras gada balvas kandidātu tiek izvirzīts ekspertu komisijas loceklis, viņš/viņa nepiedalās šīs kategorijas kandidātu izvērtēšanā un lemšanā.

16.Ekspertu komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs un protokolē no ekspertu komisijas locekļu vidus izvēlēts vai pieaicināts protokolists.

17.Ekspertu komisija uzskatāma par lemttiesīgu, ja sēdē piedalās vismaz 6 komisijas locekļi.

18.Pieņemot lēmumu, nepieciešams balsu vairākums. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

III Literatūras gada balvas pasniegšanas kārtība

19.Ikgadus par Literatūras gada balvas pasniegšanas veidu, vietu un laiku kopīgi lemj LRS, LLC, SRTM valdes priekšsēdētāji.


08.10.2014

ES Literatūras balvu saņem Jānis Joņevs par romānu “Jelgava 94″

Frankfurtes grāmatu gadatirgū paziņoti Eiropas Savienības 2014. gada Literatūras balvas ieguvēji.

Šī gada Eiropas Savienības (ES) Literatūras balvu saņēmis rakstnieks Jānis Joņevs par romānu “Jelgava 94″, kas vēsta par pusaudžu dzīvi, alternatīvo kultūru un sevis meklējumiem pagājušā gadsimta 90. gados. Starp citiem balvas saņēmējiem tas novērtēts kā darbs, kas sevī ietver "intīmu dienasgrāmatas stilistiku, kā arī prasmīgu, detalizētu un gandrīz dokumentālu skatījumu uz Latvijas otrās neatkarības aizsākumiem". Jelgava 94 ir Joņeva pirmā grāmata, kas Latvijā novērtēta ar Literatūras gada balvu.

Vēl balvu, kas kalpo par atzinību labākajiem jaunajiem autoriem Eiropā, šogad saņēmuši Bens Bluši (Albānija), Milens Ruskovs (Bulgārija), Jans Ņemecs (Čehija), Makis Tsits (Grieķija), Odnija Eira (Islande), Armins Ēri (Lihtenšteina), Pjērs Mejlaks (Malta), Ogņens Spahičs (Melnkalne), Marente de Mora (Nīderlande), Ugļeša Šajtinacs (Serbija), Birgila Oguza (Turcija) un Īvija Vailda (Lielbritānija).

“Šī balva tiek pasniegta labākajiem jaunajiem autoriem Eiropā neatkarīgi no viņu izcelsmes valsts un valodas. Mērķis ir izcelt labāko Eiropas mūsdienu literatūrā, veicināt pārrobežu tirdzniecību un rosināt citu valstu literatūras darbu tulkošanu, publicēšanu un lasīšanu. ES jaunā programma “Radošā Eiropa” piedāvā līdzekļus tulkošanai, lai palīdzētu autoriem piesaistīt citai tautībai piederīgu un citā valodā runājošu lasītāju uzmanību,” sacīja ES izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu.

Katrs uzvarētājs saņem 5000 eiro, un autoru darbu izdevēji ir mudināti lūgt ES finansējumu godalgoto grāmatu tulkošanai citās valodās, lai tās sasniegtu jaunus tirgus.

2011. gadā Eiropas Savienības (ES) Literatūras balvu ar stāstu krājumu "Mierinājums Ādama kokam" saņēma latviešu prozaiķe Inga Žolude.

Literatūras balvu rīko EK sadarbībā ar Eiropas Grāmatu tirgotāju federāciju, Eiropas Rakstnieku padomi un Eiropas Izdevēju federāciju.


18.09.2014

Pasniegta Egona Līva piemiņas balva „Krasta ļaudis”

Kopš 2011. gada Liepājā notiek rakstnieka Egona Līva piemiņas balvas „Krasta ļaudis” pasniegšanas ceremonija. Balva dibināta ar mērķi noteikt labāko grāmatu vai literāro ieceri, kas realizēta gatavā darbā, kā arī atrast jaunus un talantīgus jaunos autorus visā Latvijā vidusskolēnu un studentu vidē. Balva akcentē jūras tematiku, popularizē latviešu valodu, nacionālo ideju, patriotismu, kā arī sekmē jaunu grāmatu rašanos. „Krasta ļaudis” papildina latviešu literatūras balvu klāstu, to pasniegšana notiek Dzejas dienu laikā.

Svētdien, 14. septembrī Liepājā jau ceturto reizi pasniedza E.Līva piemiņas balvas „Krasta ļaudis”, tās saņēma rakstnieki, literatūrpētnieki, jaunie autori.

Latvijas Rakstnieku savienībā 2013/2014 gada konkursam izvērtēšanai tika iesniegtas 12 grāmatas no apgādiem „Pētergailis”, „Mansards”, „Zvaigzne ABC”, ”Lauku Avīze”, „Dienas Grāmata”.

Šogad īpašo balvu sarūpēja Liepājas SEZ, autori balvas saņēma no Liepājas Universitātes un Liepājas Kultūras pārvaldes.

E.Līva piemiņas balvas „Krasta ļaudis” ieguvēji:

 • nominācijā „Labākā grāmata” E.Līva piemiņas balvu „Krasta ļaudis”statueti un naudas prēmiju EUR 500 saņēma autori Valdis Rūmnieks un Andrejs Migla par biogrāfisku romānu „Trīs zvaigznes”, īzdevējs „Zvaigzne ABC”;
 • nominācijā „ Labākā realizētā literārā iecere” E.Līva piemiņas balvu „Krasta ļaudis” statueti un naudas balvu EUR 500 ieguva Ilgonis Bērsons par mūža veikumu literatūrzinātnē grāmatas „Segvārdi un segburti. Noslēpumi un atklājumi” autors. Grāmatu izdevis apgāds „Mansards. Jauniešu literārā konkursa uzvarētāja nominācijā „Par labāko jaunrades darbu” E.Līva piemiņas balvu „Krasta ļaudis”statueti ieguva skolniece Alise Redviņa. Otro vietu jauniešu literārā konkursā ieguva divas autores – Ilze Ručevska un Madara Mieze, trešo vietu Edmunds Gross, jaunieši saņēma naudas balvas.

  Foto: M.Helds


25.06.2014

Iznācis zurnāla "vārds" 7. numurs


Piejūras pilsētu literārais izdevums VĀRDS iznāk kopš 2011. gada un savās lappusēs vēsta par literārajām norisēm Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē, kā arī valstīs pie Baltijas jūras.

Šajā reizē žurnālā "Vārds" lasāma Andra Akmentiņa intervija ar jauno dzejnieku Ivaru Šteinbergu, kā arī Guntas Šnipkes un Šteinberga dzeja. Izdevums piedāvā izlasīt Gunta Bereļa romāna "Aklo gaisma" fragmentu, Andras Manfeldes jaunāko stāstu "Snaipere", Sandras Vensko ieskatu Jura Kunnosa literārajā dzīvē jeb „Autentisks folkloras pieraksts”, kā arī atdzejojumus – hellēnisma laika bukolisko dzeju pārstāv Teokrīts ar mītisko "Kiklopu" Daigas Lapānes atdzejojumā, bet Heli Lāksonenas mūsdienīgās un atraktīvās dzejas atdzejojis Guntars Godiņš. Līdzās dzejai, prozai un atdzejai topošās literatūrkritiķes Anastasija Orehova, Jūlija Dibovska un Kristiāna Kārkliņa recenzē grāmatas – Tīta Aleksejeva "Svētceļojums", Franka Gordona "Mijkrēslis mikrorajonā", kā arī latviešu autoru dzeju krājumu "Viens dzejolis. 2013", kur starp septiņdesmit astoņiem Latvijas autoriem publicēti arī vairāku liepājnieču dzeju teksti.

Ieva Kolmane žurnāla ievadā raksta: "Valoda zināmā mērā anektē telpu līdz ar cilvēkiem, kas tur mīt. Vienpus mazai upītei lauka puķīti sauc vienādi, otrā pusē – jau citā vārdā. Un te sabliežas sābri ciematnieki, gan kaimiņu novadi, gan šoreiz pie mums – kurši un suiti. Stāvus izslejas Sergejs Zavjalovs, krievs ar mordovu un ebreju asinīm. Ungārijā dzimušais baltkrievs Višņevs. Un vēl Leona Brieža "zemes ļaudis", kuri runā mapuču vai mapudunganas valodā, kas pieder pie Dienvidamerikas indiāņu valodu saimes."

Kā vienmēr, žurnālā atvēlēta vieta literatūrpētnieku veikumam, šoreiz Piemares puses latviešu un lietuviešu valodas sasaucas un mijas ar jau minētajiem atdzejojumiem no citām valodām un dialektiem. Žurnālā atrodams izpētes materiāls par kurseniekiem un Kuršu kāpu folkloru Daļas Kiseļūnaites redzējumā, Lindas Kusiņas pētījums par Mariju Valdemāri-Naumani-Medinsku un Minnu Freimani – pirmajām rakstniecēm Kurzemē. Par valodnieci Benitu Laumani vēsta Ineta Stadgale, Ieva Ozola recenzē lietuviešu kolēģes Kiseļūnaites apkopotos Piemares stāstus. Žurnālā vēsturnieka Agra Dzeņa vēstījums par kuršu ēdienu un dzērienu darināšanu tālā pagātnē, Vilmas Kalmes un Kaspara Bikšes apraksts par Suitiju.”Vārds” nr. 7 vēsta par piemiņas vietas izveides metu konkursu rakstniekiem Egonam Līvam un Olafam Gūtmanim Liepājas pilsētā, 136. lpp. biezo izdevumu papildina krāsains fotobloks, žurnāla vāka noformējuma autors Sergejs Moreino, fotogrāfs Imants Blūms.

Līdz šim iznākuši septiņi žurnāla numuri, kuros atspoguļotas jaunākās tendences latviešu un cittautu literatūrā, skarts literāri vēsturiskais aspekts, publicētas intervijas, recenzijas, kā arī ar literatūru saistīti notikumi. Literāro izdevumu „Vārds”dāvinājumā saņēmuši Latvijas augstskolu semināru un konferenču dalībnieki Liepājā, Ventspilī, Rīgā, Rēzeknē.

Literārais izdevums, ir Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas izveidots projekts. Kopdarbībā ar Liepājas Universitātes studentiem un mācību spēkiem, latviešu valodas skolotājiem, kā arī dažādu radošo profesiju pārstāvjiem, Ventspils Starptautisko Rakstnieku un tulkotāju māju, kolēģiem Rīgā, Kuldīgā un Ventspilī, trīs gadu garumā izveidots inovatīvs kultūras produkts, kas ietver sevī virkni citu projektu. Žurnāls akcentē ne vien latviešu literārās valodas lietošanas nozīmi, izdevums sniedz ziņas par valodniecisko un neikdienišķo, dialektu kultūras atdzimšanu un valodas īpatnību saglabāšanu, rāda savdabīgo Liepājai, Kurzemei, Latvijai, akcentē piekrastes unikalitāti tekstos un folklorā, "Vārds" publicē jaunu un talantīgu autoru darbus, pievērš uzmanību kultūras mantojumam literatūrā, veido savu nišu grāmatniecības vēsturē, ir izziņu avots pedagogiem, vēsturniekiem un visiem literatūras cienītājiem.

Izdevums veidots ar Kultūras ministrijas, Valsts Kultūrkapitālfonda, Liepājas un Ventspils pašvaldību līdzfinansējumu, to iespējams iegādāties Latvijas Rakstnieku savienībā, drīzumā būs pieejams Liepājā, Zivju ielā 5, “Kurzemes Vārds”abonēšanas centrā un citviet, izdevums pieejams publiskajās bibliotēkās, iepriekšējo numuru pilno versiju iespējams lasīt žurnāla mājaslapas adresē www.vaards.com.

Projekta VĀRDS vadītāja, LRS Liepājas biroja vadītāja Sandra Vensko


10.06.2014
Literārās konsultācijas


Ar LR Kultūras ministrijas atbalstu „Literārā Akadēmija” piedāvā bezmaksas literārās konsultācijas pie rakstnieka Aivara Eipura. Konsultācijas notiek Latvijas Rakstnieku savienības telpās Rīgā, Lāčplēša ielā 48/50-12, darbdienās. Nepieciešams ar vai bez iepriekšējas sazināšanās ar konsultantu vismaz nedēļu pirms domājamās konsultācijas iesūtīt savus daiļdarbus konsultantam e-pastā: eipursdoc@inbox.lv vai arī divas nedēļas iepriekš iesūtīt pa pastu Latvijas Rakstnieku savienībai Lāčplēša ielā 48/50-12, LV-1011, norādot savu tālruņa numuru. Par konkrēto konsultācijas dienu un laiku ar konsultantu jāvienojas iepriekš e-sarakstē vai zvanot uz mob. tālr. 29276358. Darbu vērtējumu vai padomus nesniegs rakstveidā, tikai klātienes konsultācijā. Konsultants nepretendē uz rokrakstā atnestu darbu lasīšanu, tiem jābūt elektroniskā formātā vai vismaz mašīnrakstā.


25.03.2014

Sākusi darboties mājaslapa www.vaards.com


Lapa informē par notikumiem literārajā dzīvē, kā arī aicina ikvienu radoši iesaistīties ar literatūru saistītās aktivitātēs - rakstīt, informēt, diskutēt.

Mājaslapa www.vaards.com veidotāji cer uz apmeklētāju atsaucību, jaunu ideju ģenerēšanu ne tikai Liepājā un Kurzemē, bet visā Latvijā.

Mājaslapa popularizē un atspoguļo Piejūras pilsētu literārā izdevuma VĀRDS darbību Latvijā.

Lapas veidotāji ir literāti Ilze Eva Jankovska, Sandra Vensko, Jānis Valks, Kristaps Vecgrāvis.Vecākas ziņas