08.07.2014

Rakstnieka Egona Līva piemiņas balva ”KRASTA ĻAUDIS”


Latvijas Rakstnieku savienība, Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde, Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija un Latvijas Jūras akadēmija izsludina konkursu par Egona Līva piemiņas balvu ”Krasta ļaudis”.

Piemiņas balvu ”Krasta ļaudis” piešķir trijās kategorijās:
par labāko grāmatu latviešu valodā 2013/2014;
par literāru veikumu jūrniecības popularizēšanā Latvijā 2013/2014;
par labāko skolu jaunatnes literāro darbu.

Mērķis: veicināt interesi par latviešu literatūras klasiķi Egonu Līvu, viņa literāro mantojumu un devumu jūrniecības popularizēšanā.

Rīkotāji:

  Latvijas Rakstnieku savienība;
  Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde;
  Latvijas Jūras akadēmija.
  Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija;

Dalībnieki:

  Autori, kuriem iznākušas grāmatas latviešu valodā Latvijā un ārpus tās 2013./2014. gadā;
  personas, kuras realizējušas literāras idejas par jūrniecības tēmu ar literatūru saistītās jomās un popularizējušas jūrniecību 2013./2014. gadā;
  Latvijas vidusskolu/ģimnāziju skolēni, vidējo un speciālo mācību iestāžu audzēkņi (10.–12. klašu grupa), kā arī augstāko mācību iestāžu studenti (darbi tiek vērtēti atsevišķi).

(NOLIKUMS “Rakstnieka Egona Līva 4. literārās prēmijas radošo darbu konkursa kārtība”)

Darbu izvirzīšana apbalvošanai “Labākā grāmata”:
nominācijai “Labākā grāmata” var izvirzīt prozas, eseju krājumus, kas tapuši laika posmā no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 1. jūlijam.
Grāmatas nominācijai “Labākā grāmata” var pieteikt juridiskas personas; e-pasts rakstnieki@apollo.lv, ar norādi ”Rakstnieka Egona Līva piemiņas balva”.
Darbu iesniegšana nominācijai līdz 2014. gada 15. augustam.
Grāmatu iesniegšana Latvijas Rakstnieku savienībā Rīgā, Lāčplēša 48/50 vai Liepājā, Rožu laukumā 5/6, 84. kab. , uzziņai tālr. 29877969

Darbu izvirzīšana apbalvošanai:
autorus nominācijā “Labākā realizētā literārā ideja” var pieteikt gan fiziskas, gan juridiskas personas; e-pasts rakstnieki@apollo.lv, ar norādi ”Rakstnieka Egona Līva piemiņas balva”.

Apbalvošana: E.Līva piemiņas balvu “KRASTA ĻAUDIS” pasniegšanas ceremonija
Liepājā, 2014. gada 14.septembrī.
Balvu fonds – EUR 1500.


04.07.2014

Kā tiek izlietotas Kultūras ministrijas piešķirtās dotācijas?


Valsts kontrole ir uzsākusi likumības un lietderības revīziju „Kultūras ministrijas piešķirto dotāciju biedrībām un nodibinājumiem likumība, lietderība un efektivitāte”.

Revīzijas mērķis ir noskaidrot vai Kultūras ministrijas un Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirtās dotācijas biedrībām un nodibinājumiem dažāda veida pasākumu organizēšanai, uzdevumu veikšanai, biedrību atbalstīšanai ir izlietotas lietderīgi, likumīgi, vai ir sasniegts izvirzītais mērķis.

Šajā revīzijā ļoti noderētu plaša, vispusīga pašu nozares pārstāvju informācija. Valsts kontroles darbu veicinātu biedrību pārstāvju sniegta informācija par šādiem jautājumiem:

 • Vai Jūs esat informēti par to, ka Kultūras ministrija un Valsts Kultūrkapitāla fonds izsludina konkursus biedrībām, nodibinājumiem par finansējuma saņemšanu dažādu Kultūras projektu realizācijai?
 • Vai esat kādreiz pretendējuši uz Kultūras ministrijas vai Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējuma saņemšanu konkursu kārtībā?
 • Ja esat saņēmuši finansējumu no Kultūras ministrijas vai Valsts Kultūrkapitāla fonda vai esat bijuši apmierināti ar dotācijas piešķiršanas un izlietojuma uzraudzības procesu?
 • Vai Jūsuprāt finansējums netika piešķirts pamatotu iemeslu dēļ, ja konkursa kārtībā Jūsu virzītais projekts nesaņēma atbalstu no Kultūras ministrijas vai Valsts Kultūrkapitāla fonda?

Rakstiet : pirmais@lrvk.gov.lv . Atbildes gaidīsim līdz šā gada 1.augustam.

Papildus vēršam uzmanību, ka iegūtā informācija ir konfidenciāla un netiks izpausta citām personām, kā arī tiks izmantota tikai apkopotā veidā, nenorādot iedzīvotāja vārdu uzvārdu, personas kodu, dzīves vietu.

Valsts kontrole pateicas par iedzīvotāju atsaucību!


25.06.2014

Iznācis zurnāla "vārds" 7. numurs


Piejūras pilsētu literārais izdevums VĀRDS iznāk kopš 2011. gada un savās lappusēs vēsta par literārajām norisēm Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē, kā arī valstīs pie Baltijas jūras.

Šajā reizē žurnālā "Vārds" lasāma Andra Akmentiņa intervija ar jauno dzejnieku Ivaru Šteinbergu, kā arī Guntas Šnipkes un Šteinberga dzeja. Izdevums piedāvā izlasīt Gunta Bereļa romāna "Aklo gaisma" fragmentu, Andras Manfeldes jaunāko stāstu "Snaipere", Sandras Vensko ieskatu Jura Kunnosa literārajā dzīvē jeb „Autentisks folkloras pieraksts”, kā arī atdzejojumus – hellēnisma laika bukolisko dzeju pārstāv Teokrīts ar mītisko "Kiklopu" Daigas Lapānes atdzejojumā, bet Heli Lāksonenas mūsdienīgās un atraktīvās dzejas atdzejojis Guntars Godiņš. Līdzās dzejai, prozai un atdzejai topošās literatūrkritiķes Anastasija Orehova, Jūlija Dibovska un Kristiāna Kārkliņa recenzē grāmatas – Tīta Aleksejeva "Svētceļojums", Franka Gordona "Mijkrēslis mikrorajonā", kā arī latviešu autoru dzeju krājumu "Viens dzejolis. 2013", kur starp septiņdesmit astoņiem Latvijas autoriem publicēti arī vairāku liepājnieču dzeju teksti.

Ieva Kolmane žurnāla ievadā raksta: "Valoda zināmā mērā anektē telpu līdz ar cilvēkiem, kas tur mīt. Vienpus mazai upītei lauka puķīti sauc vienādi, otrā pusē – jau citā vārdā. Un te sabliežas sābri ciematnieki, gan kaimiņu novadi, gan šoreiz pie mums – kurši un suiti. Stāvus izslejas Sergejs Zavjalovs, krievs ar mordovu un ebreju asinīm. Ungārijā dzimušais baltkrievs Višņevs. Un vēl Leona Brieža "zemes ļaudis", kuri runā mapuču vai mapudunganas valodā, kas pieder pie Dienvidamerikas indiāņu valodu saimes."

Kā vienmēr, žurnālā atvēlēta vieta literatūrpētnieku veikumam, šoreiz Piemares puses latviešu un lietuviešu valodas sasaucas un mijas ar jau minētajiem atdzejojumiem no citām valodām un dialektiem. Žurnālā atrodams izpētes materiāls par kurseniekiem un Kuršu kāpu folkloru Daļas Kiseļūnaites redzējumā, Lindas Kusiņas pētījums par Mariju Valdemāri-Naumani-Medinsku un Minnu Freimani – pirmajām rakstniecēm Kurzemē. Par valodnieci Benitu Laumani vēsta Ineta Stadgale, Ieva Ozola recenzē lietuviešu kolēģes Kiseļūnaites apkopotos Piemares stāstus. Žurnālā vēsturnieka Agra Dzeņa vēstījums par kuršu ēdienu un dzērienu darināšanu tālā pagātnē, Vilmas Kalmes un Kaspara Bikšes apraksts par Suitiju.”Vārds” nr. 7 vēsta par piemiņas vietas izveides metu konkursu rakstniekiem Egonam Līvam un Olafam Gūtmanim Liepājas pilsētā, 136. lpp. biezo izdevumu papildina krāsains fotobloks, žurnāla vāka noformējuma autors Sergejs Moreino, fotogrāfs Imants Blūms.

Līdz šim iznākuši septiņi žurnāla numuri, kuros atspoguļotas jaunākās tendences latviešu un cittautu literatūrā, skarts literāri vēsturiskais aspekts, publicētas intervijas, recenzijas, kā arī ar literatūru saistīti notikumi. Literāro izdevumu „Vārds”dāvinājumā saņēmuši Latvijas augstskolu semināru un konferenču dalībnieki Liepājā, Ventspilī, Rīgā, Rēzeknē.

Literārais izdevums, ir Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas izveidots projekts. Kopdarbībā ar Liepājas Universitātes studentiem un mācību spēkiem, latviešu valodas skolotājiem, kā arī dažādu radošo profesiju pārstāvjiem, Ventspils Starptautisko Rakstnieku un tulkotāju māju, kolēģiem Rīgā, Kuldīgā un Ventspilī, trīs gadu garumā izveidots inovatīvs kultūras produkts, kas ietver sevī virkni citu projektu. Žurnāls akcentē ne vien latviešu literārās valodas lietošanas nozīmi, izdevums sniedz ziņas par valodniecisko un neikdienišķo, dialektu kultūras atdzimšanu un valodas īpatnību saglabāšanu, rāda savdabīgo Liepājai, Kurzemei, Latvijai, akcentē piekrastes unikalitāti tekstos un folklorā, "Vārds" publicē jaunu un talantīgu autoru darbus, pievērš uzmanību kultūras mantojumam literatūrā, veido savu nišu grāmatniecības vēsturē, ir izziņu avots pedagogiem, vēsturniekiem un visiem literatūras cienītājiem.

Izdevums veidots ar Kultūras ministrijas, Valsts Kultūrkapitālfonda, Liepājas un Ventspils pašvaldību līdzfinansējumu, to iespējams iegādāties Latvijas Rakstnieku savienībā, drīzumā būs pieejams Liepājā, Zivju ielā 5, “Kurzemes Vārds”abonēšanas centrā un citviet, izdevums pieejams publiskajās bibliotēkās, iepriekšējo numuru pilno versiju iespējams lasīt žurnāla mājaslapas adresē www.vaards.com.

Projekta VĀRDS vadītāja, LRS Liepājas biroja vadītāja Sandra Vensko


10.06.2014
Literārās konsultācijas


Ar LR Kultūras ministrijas atbalstu „Literārā Akadēmija” piedāvā bezmaksas literārās konsultācijas pie rakstnieka Aivara Eipura. Konsultācijas notiek Latvijas Rakstnieku savienības telpās Rīgā, Lāčplēša ielā 48/50-12, darbdienās. Nepieciešams ar vai bez iepriekšējas sazināšanās ar konsultantu vismaz nedēļu pirms domājamās konsultācijas iesūtīt savus daiļdarbus konsultantam e-pastā: eipursdoc@inbox.lv vai arī divas nedēļas iepriekš iesūtīt pa pastu Latvijas Rakstnieku savienībai Lāčplēša ielā 48/50-12, LV-1011, norādot savu tālruņa numuru. Par konkrēto konsultācijas dienu un laiku ar konsultantu jāvienojas iepriekš e-sarakstē vai zvanot uz mob. tālr. 29276358. Darbu vērtējumu vai padomus nesniegs rakstveidā, tikai klātienes konsultācijā. Konsultants nepretendē uz rokrakstā atnestu darbu lasīšanu, tiem jābūt elektroniskā formātā vai vismaz mašīnrakstā.


23.05.2014

Konkurss par piemiņas vietas izveidi Egonam Līvam un Olafam Gūtmanim


Sagaidot Liepājas pilsētas 390. jubileju, ir izstrādāts Nolikums un tiek izsludināts Latvijas Rakstnieku savienības atklāts metu konkurss par piemiņas vietas izveidi Egonam Līvam un Olafam Gūtmanim.

Egona Līva un Olafa Gūtmaņa vārdi saistās ar jūras tematiku literārajos darbos un radošu sadarbību ar jūras profesiju pārstāvjiem. Bez tam, abi rakstnieki strādājuši kādreizējā zvejnieku kolhozā „Boļševiks” (tagadējais ZS „ Kursa”), kas atrodas netālu izvēlētajai piemiņas vietai, pašvaldībai piederošā teritorijā Vecliepājā, Zvejnieku alejas un Roņu ielas krustojumā.

Piemiņas vietas izveides metu konkursā aicināti piedalīties tēlnieki un arhitekti, startējot komandā (vismaz viens tēlnieks un viens arhitekts), ievērojot Nolikumā noteiktās prasības un konkursa norises termiņu. Konkursa norises ilgums ir trīs mēneši no izsludināšanas datuma (2014. gada 15. maijs – 2014. gada 15. augusts). Konkursa rezultātu publiskošana paredzēta 2014. gada septembra mēnesī Dzejas dienu laikā, Liepājā.

Konkursa mērķis: mūsdienīgā telpisko,ainavisko un tēlniecisko simbolu valodā atspoguļot Egona Līva un Olafa Gūtmaņa personībām kopīgo spēku un vitalitāti, godināt sarežģīto Latvijas 20. gadsimta pieredzi un pozitīvi iedvesmot katru.

Piemiņas vietā risināmais – skultpūra vai skulptūru grupa, atkarībā no ieceres – asociatīvi piesātināts, augstvērtīgos un ilglaicīgos materiālos veidots objekts.

Konkursa žūrijā aicināti Latvijas Rakstnieku savienības pārstāvji – J.Jurkāns, Ē.Hānbergs, S.Vensko, Latvijas Mākslinieku savienības pārstāvji – S.Kalniete, A.Kļaviņš, G.Stepanovs, Liepājas pilsētas Būvvaldesspeciālisti A.Ansule, I.Kalns, M.Kaņevska, Latvijas Jūras akadēmijas rektors J.Bērziņš, mākslas fotogrāfs U.Briedis. Par konkursu atbildīgā sekretāre – arhitekte un dzejniece Gunta Šnipke.

Ar Nolikumu var iepazīties mājaslapā www.vaards.com, kā arī Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas birojā Rožu 5/6-84.


25.03.2014

Sākusi darboties mājaslapa www.vaards.com


Lapa informē par notikumiem literārajā dzīvē, kā arī aicina ikvienu radoši iesaistīties ar literatūru saistītās aktivitātēs - rakstīt, informēt, diskutēt.

Mājaslapa www.vaards.com veidotāji cer uz apmeklētāju atsaucību, jaunu ideju ģenerēšanu ne tikai Liepājā un Kurzemē, bet visā Latvijā.

Mājaslapa popularizē un atspoguļo Piejūras pilsētu literārā izdevuma VĀRDS darbību Latvijā.

Lapas veidotāji ir literāti Ilze Eva Jankovska, Sandra Vensko, Jānis Valks, Kristaps Vecgrāvis.Vecākas ziņas