19.01.2015
67. Jauno un iesācēju autoru seminārs

„Literārās Akadēmijas” studija (Lāčplēša iela 48/50-12)


Pirmdiena, 26. janvāris

11:00 Ronalds Briedis "Ievadlekcija. Rakstnieka tapšana"
13:00 Inese Paklone „Autortiesības un literatūra”

16:00 Prozas apspriešana
Autori: Zaiga Dūmiņa, Haralds Matulis, Dace Vīgante, Inga Vītola.
Recenzenti: Ilze Jansone, Ieva Plūme, Osvalds Zebris.

19:00 Semināristu iepazīšanās vakars.


Otrdiena, 27. janvāris

11:00 Valentīns Lukaševičs „Vai var iemācīties rakstīt romānus?”
13:00 Bārbala Simsone „Fantāzijas žanrs latviešu literatūrā”

16:00 Prozas apspriešana
Autori: Mārtiņš Bērziņš, Liene Gūte, Mārtiņš Neiburgs, Alise Redviņa.
Recenzenti: Guntis Berelis, Ieva Melgalve, Inga Žolude.


Trešdiena, 28. janvāris

11:00 Sigita Kušnere „Aspazija – dzejniece, sieva un sieviete”
13:00 Linda Zulmene „Automatizācija un aktualizācija dzejā”

16:00 Dzejas apspriešana
Autori: Laura Alpe, Jevgēnijs Busmakins, Anna Pantejeva, Eduards Plankājs.
Recenzenti: Amanda Aizpuriete, Sergejs Moreino, Jānis Rokpelnis.


Ceturtdiena, 29. janvāris

11:00 Sandra Ratniece „Literatūras, mūzikas un vizuālo mākslu mijiedarbe”
13:00 Jānis Ozoliņš „Stāstījuma uzbūves īpatnības”

16:00 Dzejas apspriešana
Autori: Agnese Līcīte, Jana Poželaite, Anna Š., Krišjānis Purens.
Recenzenti: Katrīna Rudzīte, Māris Salējs, Kārlis Vērdiņš.


Piektdiena, 30. janvāris

11:00 Iveta Šimkus „Raiņa filozofiskie uzskati”
13:00 Ilmārs Šlāpins „Par liekvārdību”

16:00 Prozas apspriešana
Autori: Nauris Lukševics, Ance Šverna, Andrejs Vīksna, Ilze Zeltiņa.
Recenzenti: Māris Bērziņš, Dace Rukšāne, Kristīne Ulberga.

19:00 Semināra noslēgums.


Seminārs notiks ar LR Kultūras ministrijas finansiālo atbalstu un visi interesenti to var apmeklēt bez maksas.
Pieteikšanās „Literārās Akadēmijas” 2014. gada maksas meistardarbnīcām
dzejā un prozā noslēgsies 26. februārī


Visi interesenti vēl līdz 2015. gada 26. februārim var pieteikties Latvijas Rakstnieku savienības un Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centra rīkotajām dzejas un prozas meistardarbnīcām. Nodarbības norisināsies divreiz mēnesī, sestdienās visa gada garumā (ar pārtraukumu vasaras mēnešos) Rīgā, Latvijas Rakstnieku savienībā, Lāčplēša ielā 48/50-12.

Meistardarbnīcu programma kompaktā veidā ietver būtiskākos literārās prakses jautājumus (kā attīstīt idejas, strādāt ar tēliem, veidot darba kompozīciju, organizēt tekstu, utt) komplektā ar praktiskām nodarbībām tekstu analīzē un rakstīšanā.

Dalības maksa saskaņā ar cenrādi.

Interesentus lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu

Sīkāku informaciju var saņemt rakstot uz e-pastu: darbnicas@rakstu.lv vai zvanot 26774517.
Biedrība DARBNĪCAS un DIRTY DEAL TEATRO izsludina 2. PRAKTISKO TEĀTRA TEKSTU IZSTRĀDES DARBNĪCU LUGU KONKURSU

„36 STUNDAS”

Biedrība DARBNĪCAS un „Dirty Deal Teatro”, sadarbībā ar Latvijas Dramaturgu ģildi un Latvijas Rakstnieku savienību, izsludina 3. praktiskās teātra tekstu izstrādes darbnīcu lugu konkursu "36 stundas". Konkursa un darbnīcas mērķis - veicināt Latvijas dramaturģijas attīstību, stimulēt jaunu darbu tapšanu, attīstot daudzveidīgākas radošās sadarbības iespējas starp autoriem un teātri.

Lugu autori tiek aicināti iesūtīt jebkura apjoma pabeigtus lugu tekstus. Darbnīcām atlasīs divas lugas, kuras 36 stundu mēģinājumu procesā tiks izstrādāti līdz skatuves lasījuma formai, nododot tos skatītāju vērtējumam 21. februārī „Dirty Deal Teatro”. Darbnīcu norises laiks no 2015.g. 16.februāra līdz 21.februārim. Darbnīcu komandas vadīs un ar dramaturgiem cieši sadarbosies režisores Daiga Kažociņa un Marta Elīna Martinsone. Darbnīcās varēs piedalīties arī tie dramaturgi, kuru teksti netiks izvēlēti lasījumiem, taču būs iesūtīti konkursam.

Konkurss „36 stundas” notiek jau trešo reizi – iepriekš tā ietvaros tikuši izstrādāti un izspēlēti publikai Justīnes Kļavas, Aivas Birbeles, Neretieša un Ērika Vilsona teksti, to režiju bija uzņēmušies režisori Mārtiņš Eihe, Kārlis Krūmiņš, Ģirts Šolis un Valters Sīlis. Lasījumiem tiek piesaistīti profesionāli aktieri, kas ļauj lugu autoriem iespējami precīzi apjaust savu darbu kvalitātes. „36 stundas” pēc būtības ir vienīgais nacionāla mēroga lugu konkurss, kas nu jau kļuvis regulārs.

Ieinteresētajiem autoriem līdz 2015. gada 30. janvārim jāiesūta savi teksti radošajam konkursam elektroniski e-pastā 11@darbnicas.lv, norādot darba autora kontaktinformāciju (tālruņa numuru un e-pasta adresi). Konkursam iesniedzamas pabeigtas lugas, taču dramaturgam jābūt atvērtam piedāvājumiem lugas tekstu darbnīcas norises laikā mainīt, ja tas nepieciešams lugas kvalitātes paaugstināšanai, saskaņā ar darbnīcās iegūtajām atziņām un lasījuma režisora ieteikumiem. Luga nedrīkst būt iepriekš iesniegta kādā citā konkursā, publicēta, vai iestudēta, kā arī kāda literāra darba dramatizējumam. Lasījumiem iesūtītos darbus vērtēs atlases komisija – dramaturgi Lauris Gundars, Rasa Bugavičute un „Dirty Deal Teatro” direktore Anna Sīle.

Konkursa Nolikumu iespējams izlasīt Darbnīcu mājaslapā www.darbnicas.lv Turpat lasāmas arī atsauces par iepriekšējiem „36 stundu” konkursiem.

Projekts notiek, pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Kultūrkapitāla atbalstam.
Literārās konsultācijas


Ar LR Kultūras ministrijas atbalstu „Literārā Akadēmija” piedāvā bezmaksas literārās konsultācijas pie rakstniekiem Aivara Eipura (dzeja un proza) un Laura Gundara (dramaturģija). Konsultācijas notiek Latvijas Rakstnieku savienības telpās Rīgā, Lāčplēša ielā 48/50-12, darbdienās. Nepieciešams ar vai bez iepriekšējas sazināšanās ar konsultantu vismaz nedēļu pirms domājamās konsultācijas iesūtīt savus daiļdarbus konsultantam e-pastā: eipursdoc@inbox.lv (Aivaram Eipuram) vai 02@laurisgundars.lv (Laurim Gundaram) vai arī divas nedēļas iepriekš iesūtīt pa pastu Latvijas Rakstnieku savienībai Lāčplēša ielā 48/50-12, LV-1011, norādot savu tālruņa numuru. Par konkrēto konsultācijas dienu un laiku ar konsultantu jāvienojas iepriekš e-sarakstē vai zvanot uz mob. tālr. 29276358 (Aivars Eipurs), 29541099 (Lauris Gundars). Darbu vērtējumu vai padomus nesniegs rakstveidā, tikai klātienes konsultācijā. Konsultanti nepretendē uz rokrakstā atnestu darbu lasīšanu, tiem jābūt elektroniskā formātā vai vismaz mašīnrakstā.


13.01.2015

Aicina iesūtīt 2014.gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena pieteikumus


Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopa (LVAK) sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību un LZA Terminoloģijas komisiju jau divpadsmito reizi izsludina akciju “Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens”.

Akcijas pamatā ir aptauja trijās kategorijās; ikviens ir aicināts iesūtīt savus pieteikumus – latviešu valodā iederīgus, skanīgus, trāpīgus vārdus, latviešu valodā nevēlamus vārdus un gada spārnotā teiciena kandidātus.

Iepriekšējos gados aptaujas rīkotājus sevišķi iepriecinājuši vairāki respondenti, no kuriem katrs spējis iesūtīt vairāk nekā desmit labi pamatotu piedāvājumu. Katru gadu tiek saņemts aptuveni pustūkstotis ierosinājumu.

Akcijai sūtāmie vārdi var būt no visdažādākajām valodas lietošanas jomām – no terminoloģijas, preses un publiskām runām, tehniskiem dokumentiem, jaunākajiem literārajiem darbiem, uzrakstiem, dažādu izstrādājumu nosaukumiem, bērnu un jauniešu valodas, zinātnieku, iestāžu, uzņēmumu, mākslinieku, politiķu un jebkuras citas profesijas leksikas. Tie var būt gan jaunvārdi, gan atkal aktualizējušies senāki vārdi, gan arī it kā parasti vārdi, kas tieši pēdējā gadā daudz plašāk lietoti kādā īpaši noderīgā, jauna jēdziena apzīmēšanai piemērotā un latviskā veidā vai aizstājuši nevēlamus svešvārdus vai barbarismus.

Akcijas mērķis ir veicināt visplašākās sabiedrības un visu paaudžu interesi, diskusijas par valodas kultūru un to, kā jaunumi mūsu dzīvē mijiedarbojas ar jaunām izteiksmes iespējām latviešu valodā.

Gada vārds ir spilgtākais un trāpīgākais pēc latviešu valodas likumībām veidotais vārds, kas pirmo reizi izskanējis, kļuvis populārs vai popularitāti atguvis 2014.gadā, vai arī jau pazīstams vārds, kas lietots ar šim gadam raksturīgu jaunu vai īpašu nozīmi.

Gada nevārds — visnejēdzīgāk darinātais vai visnevajadzīgāk no citas valodas aizgūts vārds, kas parādījies vai manāmi izplatījies 2014.gadā, vai arī jau pazīstams vārds, kas šajā gadā plaši lietots ar visneiederīgāk vai visnevajadzīgāk sagrozītu nozīmi (piemēram, pēc citu valodu parauga).

Gada spārnotais teiciens — spilgtākais vai dīvainākais teiciens, kas īpaši bieži lietots vai sevišķi pamanīts 2014.gadā.

Pieteikumi jāsūta uz e-pasta adresi gadavards@inbox.lv vai pa parasto pastu: RLB Latviešu valodas attīstības kopai, Merķeļa ielā 13, Rīgā, LV-1050.

Pieteikumos jāietver informācija, kur vārds vai teiciens dzirdēts, kādā publikācijā tas lasīts un kādā sakarībā lietots, arī iesūtītāja vārds, kontaktinformācija un īss pamatojums katram pieteiktajam vārdam.

Iesūtīšanas termiņš – 2015.gada 26.janvāris.

Apkopotos ieteikumus izvērtēs akcijas rīkotāju kopīgi saaicināta valodas teorētiķu un praktiķu žūrija. 2014.gada vārdu, nevārdu un spārnoto teicienu izsludinās 2015.gada februāra sākumā.

Aptaujas gaitai varēs sekot RLB Latviešu valodas attīstības kopas vietnē LVAK.wordpress.com un Twitter kanālā @LVAK_valoda.

Iepriekšējo aptauju rezultāti no 2003. līdz 2013.gadam ir apkopoti atsevišķā LVAK vietnes sadaļā – http://LVAK.wordpress.com/gada-vards-nevards-teiciens/

Par akcijas rīkotājiem

Latviešu valodas attīstības kopa (LVAK) darbojas Rīgas Latviešu biedrībā kopš 2001.gada. Tā rīko ikmēneša sanāksmes un priekšlasījumus par valodu, izdod grāmatas, pēta ortogrāfijas un jaunvārdu jomas, vērtē valodas jaunumus gan lingvistiskā, gan vēsturiskā un sabiedriskā aspektā.

Latvijas Rakstnieku savienība (LRS) dibināta 1940.gadā. Biedrībā apvienojušies vairāk nekā 300 literāti, publicisti, tulkotāji un pētnieki. LRS veicina latviešu rakstniecības attīstību, gan popularizējot latviešu literatūru un tulkojumus, gan aizstāvot literātu profesionālās intereses un tiesības.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija (TK) ir LZA institūcija, kas latviešu valodā izstrādā vienotu, saskaņotu un zinātniski pamatotu nozaru terminu sistēmu, darbojoties pēc pasaulē atzītiem terminoloģiskā darba principiem. Tai ir trīsdesmit specializētas dažādu nozaru apakškomisijas. TK darbības pirmsākums – 1919.gadā dibinātā Izglītības ministrijas Terminoloģijas un pareizrakstības komisija.

Papildu ziņas:
Ieva Kolmane, tālr. 29420386 vai ieva.kolmane@gmail.com

Paziņojumu sagatavoja 2014.gada vārda akcijas kontaktpersona, koordinatore
Ieva Kolmane un LVAK pārstāvis Valters Feists.


15.10.2014

Aicina pieteikt autordarbus Latvijas Literatūras gada balvai

Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja, Latvijas Rakstnieku savienība un Latvijas Literatūras centrs aicina pieteikt 2014. gadā izdotus autordarbus Latvijas Literatūras gada balvai. Darbi tiks izvērtēti un godalgoti šādās kategorijās: labākais dzejas darbs, labākais prozas darbs, labākais Latvijas autora oriģinālliteratūras darbs bērniem, labākais ārvalstu literatūras tulkojums latviešu valodā, spilgtākā debija literatūrā. Tiek gaidīti arī pieteikumi kategorijā „Mūža ieguldījums Latvijas rakstniecībā”.

Balvas ekspertu komisijā strādās deviņi nozares profesionāļi – literatūrkritiķis un rakstnieks Guntis Berelis, dzejnieks Aivars Eipurs, tulkotājs un dzejnieks Guntars Godiņš, portāla satori.lv redaktors un publicists Ilmārs Šlāpins, dzejniece, literatūrzinātniece un literatūras skolotāja Iveta Ratinīka, rakstniece Dace Rukšāne-Ščipčinska, grāmatu dizainere Rūta Briede, dzejnieks Artis Ostups, literatūrzinātniece un literatūras skolotāja Lita Silova. Eksperti izvērtēs 2014.gada devumu Latvijas rakstniecībā, katrā no kategorijām nominējot literāri augstvērtīgākos 2014.gadā publicētos darbus, kas tiks sumināti Latvijas Literatūras gada balvas pasniegšanas ceremonijā 2015.gada 23.aprīlī – Starptautiskajā Pasaules grāmatu dienā.

Pieteikumi ir jāiesniedz Latvijas Literatūras centrā, Rīgā, Pērses ielā 14-8, darba dienās no plkst.10 līdz 16 līdz 2015. gada 2. februārim, iepriekš piesakoties pa tālruni 67 311021 vai e-pastu: juta@literature.lv. Pieteikumi iesniedzami brīvā rakstiskā formā, pievienojot divus darba izdevuma eksemplārus.

Pieteikumi iesniedzami brīvā rakstiskā formā, pievienojot 2 darba izdevuma eksemplārus.

Latvijas literatūras gada balvas nolikums pieejams mājas lapās

www.laligaba.lv,

www.literature.lv, www.rakstnieciba.lv un www.ventspilshouse.lv

Latvijas Literatūras gada balva ir nozīmīgākais gada notikums literatūras nozarē Latvijā. 2001. gadā tika aizsākta tradīcija ik gadu izvērtēt literāro veikumu un piešķirt balvas literatūrā, kas uzskatāmas par profesionālāko novērtējumu un atzinību izcilākajiem darbiem, kuri gada laikā nākuši klajā Latvijas rakstniecībā. Kopš 2010. gada par balvu rūpējas Latvijas Rakstnieku savienība, Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja, Latvijas Literatūras centrs.

Papildu informācija:
Andra Konste
SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” vadītāja
29207353
andra.konste@ventspilshouse.lvLatvijas literatūras gada balvas nolikums

I Literatūras gada balvas piešķiršanas principi

1.Literatūras gada balva ir Latvijas literārā radošā darba ikgadējā novērtējuma konkurss, ko kopīgi organizē biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība”, biedrība „Latvijas Literatūras centrs” un SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”;

2.Literatūras gada balvas piešķir par izcilāko 2014. gada ietvaros publicēto literāro darbu Latvijas rakstniecībā šādās kategorijās:

    2.1. Labākais dzejas darbs;
    2.2. Labākais prozas darbs;
    2.3. Labākais Latvijas autora oriģinālliteratūras darbs bērniem;
    2.4. Labākais ārvalstu literatūras tulkojums latviešu valodā;
    2.5. Spilgtākā debija literatūrā;

3. Literatūras gada balva tiek piešķirta arī par mūža ieguldījumu Latvijas literatūrā – literātam, kurš ilggadīgi, mākslinieciski augstvērtīgā līmenī radījis darbus dzejā, prozā, dramaturģijā, kritikā vai tulkošanā, veicinājis Latvijas rakstniecības starptautisko pazīstamību ārvalstīs.

4. Literatūras gada balvas ietvaros var nepiešķirt balvu kādā no kategorijām vai balvu fonda ietvaros piešķirt vairākas līdzvērtīgas balvas katrā no kategorijām, kā arī speciālbalvas.

5. Literatūras gada balvas kandidātus var izvirzīt biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība” (LRS), biedrība „Latvijas Literatūras centrs” (LLC), SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” (SRTM), VKKF Literatūras nozares ekspertu komisija, izdevniecības, preses izdevumu redakcijas, augstskolas, citas juridiskas un fiziskas personas un arī Literatūras gada balvas ekspertu komisija.

6. Pieteikumus konkursam iesniedz Latvijas Literatūras centrā, Rīgā, Pērses ielā 14-8 darba dienās no plkst.10-16, iepriekš piesakoties pa tel. 67 311021 vai e-pastu centre@literature.lv. Pieteikumi iesniedzami rakstiskā formā, pievienojot 2 darba izdevuma eksemplārus.

7.Literatūras gada balvas pretendentus izvērtē ekspertu komisija, kuru izveido biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība”, biedrība „Latvijas Literatūras centrs”, SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”, katrai organizācijai deleģējot 3 ekspertu komisijas pārstāvjus.

II Ekspertu komisijas darba kārtība

8.Ekspertu komisijas sastāvu ikgadēji ar trīspusēju rakstisku vienošanos apstiprina Latvijas Rakstnieku savienības, Latvijas Literatūras centra un Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas valdes priekšsēdētāji.

9.No ekspertu komisijas sastāva izvirza komisijas priekšsēdētāju, kas tiek apstiprināts pirmajā ekspertu komisijas sēdē.

10.Informāciju par kandidātu pieteikšanu Literatūras gada balvai publisko presē, Kultūras ministrijas, LRS, LLC, SRTM un balvas mājas lapā 2014.gada oktobrī ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 2.februārim.

11. Ekspertu komisija darbs norisinās laikā no 2014.gada oktobra līdz 2015. gada aprīlim, izskatot un izvērtējot visus pieteiktos un izvirzītos kandidātus un to darbus.

12. 2015.gada martā ekspertu komisija katrā no kategorijām nominē labākos darbus un lemj par literāta izvirzīšanu balvai par mūža ieguldījumu.

13. 2015.gada martā/aprīlī nominantu saraksts tiek publicēts LR Kultūras ministrijas, SRTM, LLC, LRS mājaslapās un plašsaziņas līdzekļos.

14.Ekspertu komisijas balsojums par uzvarētāju katrā kategorijā notiek 2015.gada aprīlī un tiek paziņots apbalvošanas pasākumā.

15.Ja par Literatūras gada balvas kandidātu tiek izvirzīts ekspertu komisijas loceklis, viņš/viņa nepiedalās šīs kategorijas kandidātu izvērtēšanā un lemšanā.

16.Ekspertu komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs un protokolē no ekspertu komisijas locekļu vidus izvēlēts vai pieaicināts protokolists.

17.Ekspertu komisija uzskatāma par lemttiesīgu, ja sēdē piedalās vismaz 6 komisijas locekļi.

18.Pieņemot lēmumu, nepieciešams balsu vairākums. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

III Literatūras gada balvas pasniegšanas kārtība

19.Ikgadus par Literatūras gada balvas pasniegšanas veidu, vietu un laiku kopīgi lemj LRS, LLC, SRTM valdes priekšsēdētāji.


25.03.2014

Sākusi darboties mājaslapa www.vaards.com


Lapa informē par notikumiem literārajā dzīvē, kā arī aicina ikvienu radoši iesaistīties ar literatūru saistītās aktivitātēs - rakstīt, informēt, diskutēt.

Mājaslapa www.vaards.com veidotāji cer uz apmeklētāju atsaucību, jaunu ideju ģenerēšanu ne tikai Liepājā un Kurzemē, bet visā Latvijā.

Mājaslapa popularizē un atspoguļo Piejūras pilsētu literārā izdevuma VĀRDS darbību Latvijā.

Lapas veidotāji ir literāti Ilze Eva Jankovska, Sandra Vensko, Jānis Valks, Kristaps Vecgrāvis.Vecākas ziņas