17.12.2014


15.12.2014
Biedrība DARBNĪCAS un DIRTY DEAL TEATRO izsludina 2. PRAKTISKO TEĀTRA TEKSTU IZSTRĀDES DARBNĪCU LUGU KONKURSU

„36 STUNDAS”

Biedrība DARBNĪCAS un „Dirty Deal Teatro”, sadarbībā ar Latvijas Dramaturgu ģildi un Latvijas Rakstnieku savienību, izsludina 3. praktiskās teātra tekstu izstrādes darbnīcu lugu konkursu "36 stundas". Konkursa un darbnīcas mērķis - veicināt Latvijas dramaturģijas attīstību, stimulēt jaunu darbu tapšanu, attīstot daudzveidīgākas radošās sadarbības iespējas starp autoriem un teātri.

Lugu autori tiek aicināti iesūtīt jebkura apjoma pabeigtus lugu tekstus. Darbnīcām atlasīs divas lugas, kuras 36 stundu mēģinājumu procesā tiks izstrādāti līdz skatuves lasījuma formai, nododot tos skatītāju vērtējumam 21. februārī „Dirty Deal Teatro”. Darbnīcu norises laiks no 2015.g. 16.februāra līdz 21.februārim. Darbnīcu komandas vadīs un ar dramaturgiem cieši sadarbosies režisores Daiga Kažociņa un Marta Elīna Martinsone. Darbnīcās varēs piedalīties arī tie dramaturgi, kuru teksti netiks izvēlēti lasījumiem, taču būs iesūtīti konkursam.

Konkurss „36 stundas” notiek jau trešo reizi – iepriekš tā ietvaros tikuši izstrādāti un izspēlēti publikai Justīnes Kļavas, Aivas Birbeles, Neretieša un Ērika Vilsona teksti, to režiju bija uzņēmušies režisori Mārtiņš Eihe, Kārlis Krūmiņš, Ģirts Šolis un Valters Sīlis. Lasījumiem tiek piesaistīti profesionāli aktieri, kas ļauj lugu autoriem iespējami precīzi apjaust savu darbu kvalitātes. „36 stundas” pēc būtības ir vienīgais nacionāla mēroga lugu konkurss, kas nu jau kļuvis regulārs.

Ieinteresētajiem autoriem līdz 2015. gada 30. janvārim jāiesūta savi teksti radošajam konkursam elektroniski e-pastā 11@darbnicas.lv, norādot darba autora kontaktinformāciju (tālruņa numuru un e-pasta adresi). Konkursam iesniedzamas pabeigtas lugas, taču dramaturgam jābūt atvērtam piedāvājumiem lugas tekstu darbnīcas norises laikā mainīt, ja tas nepieciešams lugas kvalitātes paaugstināšanai, saskaņā ar darbnīcās iegūtajām atziņām un lasījuma režisora ieteikumiem. Luga nedrīkst būt iepriekš iesniegta kādā citā konkursā, publicēta, vai iestudēta, kā arī kāda literāra darba dramatizējumam. Lasījumiem iesūtītos darbus vērtēs atlases komisija – dramaturgi Lauris Gundars, Rasa Bugavičute un „Dirty Deal Teatro” direktore Anna Sīle.

Konkursa Nolikumu iespējams izlasīt Darbnīcu mājaslapā www.darbnicas.lv Turpat lasāmas arī atsauces par iepriekšējiem „36 stundu” konkursiem.

Projekts notiek, pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Kultūrkapitāla atbalstam.
Literārās konsultācijas


Ar LR Kultūras ministrijas atbalstu „Literārā Akadēmija” piedāvā bezmaksas literārās konsultācijas pie rakstniekiem Aivara Eipura (dzeja un proza) un Laura Gundara (dramaturģija). Konsultācijas notiek Latvijas Rakstnieku savienības telpās Rīgā, Lāčplēša ielā 48/50-12, darbdienās. Nepieciešams ar vai bez iepriekšējas sazināšanās ar konsultantu vismaz nedēļu pirms domājamās konsultācijas iesūtīt savus daiļdarbus konsultantam e-pastā: eipursdoc@inbox.lv (Aivaram Eipuram) vai 02@laurisgundars.lv (Laurim Gundaram) vai arī divas nedēļas iepriekš iesūtīt pa pastu Latvijas Rakstnieku savienībai Lāčplēša ielā 48/50-12, LV-1011, norādot savu tālruņa numuru. Par konkrēto konsultācijas dienu un laiku ar konsultantu jāvienojas iepriekš e-sarakstē vai zvanot uz mob. tālr. 29276358 (Aivars Eipurs), 29541099 (Lauris Gundars). Darbu vērtējumu vai padomus nesniegs rakstveidā, tikai klātienes konsultācijā. Konsultanti nepretendē uz rokrakstā atnestu darbu lasīšanu, tiem jābūt elektroniskā formātā vai vismaz mašīnrakstā.


15.10.2014

Aicina pieteikt autordarbus Latvijas Literatūras gada balvai

Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja, Latvijas Rakstnieku savienība un Latvijas Literatūras centrs aicina pieteikt 2014. gadā izdotus autordarbus Latvijas Literatūras gada balvai. Darbi tiks izvērtēti un godalgoti šādās kategorijās: labākais dzejas darbs, labākais prozas darbs, labākais Latvijas autora oriģinālliteratūras darbs bērniem, labākais ārvalstu literatūras tulkojums latviešu valodā, spilgtākā debija literatūrā. Tiek gaidīti arī pieteikumi kategorijā „Mūža ieguldījums Latvijas rakstniecībā”.

Balvas ekspertu komisijā strādās deviņi nozares profesionāļi – literatūrkritiķis un rakstnieks Guntis Berelis, dzejnieks Aivars Eipurs, tulkotājs un dzejnieks Guntars Godiņš, portāla satori.lv redaktors un publicists Ilmārs Šlāpins, dzejniece, literatūrzinātniece un literatūras skolotāja Iveta Ratinīka, rakstniece Dace Rukšāne-Ščipčinska, grāmatu dizainere Rūta Briede, dzejnieks Artis Ostups, literatūrzinātniece un literatūras skolotāja Lita Silova. Eksperti izvērtēs 2014.gada devumu Latvijas rakstniecībā, katrā no kategorijām nominējot literāri augstvērtīgākos 2014.gadā publicētos darbus, kas tiks sumināti Latvijas Literatūras gada balvas pasniegšanas ceremonijā 2015.gada 23.aprīlī – Starptautiskajā Pasaules grāmatu dienā.

Pieteikumi ir jāiesniedz Latvijas Literatūras centrā, Rīgā, Pērses ielā 14-8, darba dienās no plkst.10 līdz 16 līdz 2015. gada 2. februārim, iepriekš piesakoties pa tālruni 67 311021 vai e-pastu: juta@literature.lv. Pieteikumi iesniedzami brīvā rakstiskā formā, pievienojot divus darba izdevuma eksemplārus.

Pieteikumi iesniedzami brīvā rakstiskā formā, pievienojot 2 darba izdevuma eksemplārus.

Latvijas literatūras gada balvas nolikums pieejams mājas lapās

www.laligaba.lv,

www.literature.lv, www.rakstnieciba.lv un www.ventspilshouse.lv

Latvijas Literatūras gada balva ir nozīmīgākais gada notikums literatūras nozarē Latvijā. 2001. gadā tika aizsākta tradīcija ik gadu izvērtēt literāro veikumu un piešķirt balvas literatūrā, kas uzskatāmas par profesionālāko novērtējumu un atzinību izcilākajiem darbiem, kuri gada laikā nākuši klajā Latvijas rakstniecībā. Kopš 2010. gada par balvu rūpējas Latvijas Rakstnieku savienība, Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja, Latvijas Literatūras centrs.

Papildu informācija:
Andra Konste
SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” vadītāja
29207353
andra.konste@ventspilshouse.lvLatvijas literatūras gada balvas nolikums

I Literatūras gada balvas piešķiršanas principi

1.Literatūras gada balva ir Latvijas literārā radošā darba ikgadējā novērtējuma konkurss, ko kopīgi organizē biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība”, biedrība „Latvijas Literatūras centrs” un SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”;

2.Literatūras gada balvas piešķir par izcilāko 2014. gada ietvaros publicēto literāro darbu Latvijas rakstniecībā šādās kategorijās:

    2.1. Labākais dzejas darbs;
    2.2. Labākais prozas darbs;
    2.3. Labākais Latvijas autora oriģinālliteratūras darbs bērniem;
    2.4. Labākais ārvalstu literatūras tulkojums latviešu valodā;
    2.5. Spilgtākā debija literatūrā;

3. Literatūras gada balva tiek piešķirta arī par mūža ieguldījumu Latvijas literatūrā – literātam, kurš ilggadīgi, mākslinieciski augstvērtīgā līmenī radījis darbus dzejā, prozā, dramaturģijā, kritikā vai tulkošanā, veicinājis Latvijas rakstniecības starptautisko pazīstamību ārvalstīs.

4. Literatūras gada balvas ietvaros var nepiešķirt balvu kādā no kategorijām vai balvu fonda ietvaros piešķirt vairākas līdzvērtīgas balvas katrā no kategorijām, kā arī speciālbalvas.

5. Literatūras gada balvas kandidātus var izvirzīt biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība” (LRS), biedrība „Latvijas Literatūras centrs” (LLC), SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” (SRTM), VKKF Literatūras nozares ekspertu komisija, izdevniecības, preses izdevumu redakcijas, augstskolas, citas juridiskas un fiziskas personas un arī Literatūras gada balvas ekspertu komisija.

6. Pieteikumus konkursam iesniedz Latvijas Literatūras centrā, Rīgā, Pērses ielā 14-8 darba dienās no plkst.10-16, iepriekš piesakoties pa tel. 67 311021 vai e-pastu centre@literature.lv. Pieteikumi iesniedzami rakstiskā formā, pievienojot 2 darba izdevuma eksemplārus.

7.Literatūras gada balvas pretendentus izvērtē ekspertu komisija, kuru izveido biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība”, biedrība „Latvijas Literatūras centrs”, SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”, katrai organizācijai deleģējot 3 ekspertu komisijas pārstāvjus.

II Ekspertu komisijas darba kārtība

8.Ekspertu komisijas sastāvu ikgadēji ar trīspusēju rakstisku vienošanos apstiprina Latvijas Rakstnieku savienības, Latvijas Literatūras centra un Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas valdes priekšsēdētāji.

9.No ekspertu komisijas sastāva izvirza komisijas priekšsēdētāju, kas tiek apstiprināts pirmajā ekspertu komisijas sēdē.

10.Informāciju par kandidātu pieteikšanu Literatūras gada balvai publisko presē, Kultūras ministrijas, LRS, LLC, SRTM un balvas mājas lapā 2014.gada oktobrī ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 2.februārim.

11. Ekspertu komisija darbs norisinās laikā no 2014.gada oktobra līdz 2015. gada aprīlim, izskatot un izvērtējot visus pieteiktos un izvirzītos kandidātus un to darbus.

12. 2015.gada martā ekspertu komisija katrā no kategorijām nominē labākos darbus un lemj par literāta izvirzīšanu balvai par mūža ieguldījumu.

13. 2015.gada martā/aprīlī nominantu saraksts tiek publicēts LR Kultūras ministrijas, SRTM, LLC, LRS mājaslapās un plašsaziņas līdzekļos.

14.Ekspertu komisijas balsojums par uzvarētāju katrā kategorijā notiek 2015.gada aprīlī un tiek paziņots apbalvošanas pasākumā.

15.Ja par Literatūras gada balvas kandidātu tiek izvirzīts ekspertu komisijas loceklis, viņš/viņa nepiedalās šīs kategorijas kandidātu izvērtēšanā un lemšanā.

16.Ekspertu komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs un protokolē no ekspertu komisijas locekļu vidus izvēlēts vai pieaicināts protokolists.

17.Ekspertu komisija uzskatāma par lemttiesīgu, ja sēdē piedalās vismaz 6 komisijas locekļi.

18.Pieņemot lēmumu, nepieciešams balsu vairākums. Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

III Literatūras gada balvas pasniegšanas kārtība

19.Ikgadus par Literatūras gada balvas pasniegšanas veidu, vietu un laiku kopīgi lemj LRS, LLC, SRTM valdes priekšsēdētāji.


25.03.2014

Sākusi darboties mājaslapa www.vaards.com


Lapa informē par notikumiem literārajā dzīvē, kā arī aicina ikvienu radoši iesaistīties ar literatūru saistītās aktivitātēs - rakstīt, informēt, diskutēt.

Mājaslapa www.vaards.com veidotāji cer uz apmeklētāju atsaucību, jaunu ideju ģenerēšanu ne tikai Liepājā un Kurzemē, bet visā Latvijā.

Mājaslapa popularizē un atspoguļo Piejūras pilsētu literārā izdevuma VĀRDS darbību Latvijā.

Lapas veidotāji ir literāti Ilze Eva Jankovska, Sandra Vensko, Jānis Valks, Kristaps Vecgrāvis.Vecākas ziņas